Monday, January 31, 2011

Para Sahabat Menurut Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah


Tajuk Buku: Para Sahabat Menurut Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
Penulis: Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Wahibiy
Penterjemah: Ustaz Abdul Wahab bin Bustami Al-Banjari
Editor: Ismail Faruqi Bahaman

Sinopsis:

Rasulullah saw ada menyatakan satu kelompak yang selamat dari tujuh puluh tiga kelompok di kalangan kaum muslimin ynag sesat dan diancam api neraka. Baginda saw bersabda: "Iaitu (golongan) yang berpegang pada apa yang aku bawa hari ini dan apa yang ada pada para sahabatku"

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: "Semua sahabat adalah adil menurut Ahli sunnah Wal Jamaah kerana Allah swt telah memuji perilaku dan akhlak mereka. Mereka telah mengorbankan harta dan jiwa raga mereka di hadapan Rasulullah saw dan mereka hanya mengharap pahala yang baik dari Allah".

Buku kecil ini akan menjelaskan kepada kita berapa mulianya keduudkan para sahabat r.a dan sikap yang semestinya diambil oleh kita semua, selaku orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap mereka.

Klik di sini untuk membeli secara online.

Sunday, January 30, 2011

Wednesday, January 19, 2011

Syarah Usul Tsalasah: Usul Yang Ketiga - Bhgn 1

Kuliah Maghrib di Masjid Kampung Cenderamata dua, Likas. 
Tarikh: 19 Januari 2011 (Rabu)
Oleh: Ustaz Abdul Wahhab Bustami


Intisari:
Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata: "Landasan usul yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Baginda adalah Muhammad bin 'Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Hasyim adalah termasuk suku Quraisy, suku Quraisy termasuk bangsa Arab, sedangkan bangsa Arab adalah termasuk keturunan Nabi Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita selawat dan salam. 

Baginda berumur 63 tahun, diantaranya 40 tahun sebelum baginda menjadi nabi dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Baginda diangkat sebagai nabi dengan "Iqra" yakni surah Al-'Alaq: 1-5 dan diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Muddassir. Tempat asal baginda adalah Mekah dan berhijrah ke Madinah. Baginda diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan menjauhi syirik dan mengajak kepada Tauhid. Dalilnya firman Allah Ta'ala: (maksudnya) "Wahai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu sampaikanlah peringatan dan ancaman. Dan Tuhanmu maka besarkanlah (agungkanlah). Sucikanlah pakaianmu (yakni dari kesyirikan). Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Dan janganlah kamu memberi, sedang kamu menginginkan balasan yang lebih banyak. Serta bersabarlah untuk memenuhi perintah Tuhanmu."... (rujuk usul salasah karya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah)

Sunday, January 16, 2011

Kepentingan Mempelajari Ilmu Syar'i

Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga." (HR. Bukhari dan Muslim)Kuliah disampaikan di Kg. Likas oleh Ustaz Abdul Wahab Bustami. 
Tarikh: 16 Januari 2011 (Ahad)

Tauhid Al-Asma' Was-Sifat

Download:

Thursday, January 13, 2011

Penjelasan berkenaan Al-Jama'ah

Ibnu Mas'ud berkata:

"Al-Jama'ah ialah orang yang menyesuaikan diri dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri." (Abu Syamah, Al-Hawasits wal Bida', hal 22, Abu Syamah menyebutkan bahawa perkataan ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal)

Dalam lafaz lain disebutkan:

"Sesungguhnya al-Jama'ah ialah mentaati Allah walaupun engkau seorang diri." (Al-Lalaka'i, Syarhus Sunnah, 1/108-109)

Download:

Adab-Adab Menuntut Ilmu

Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda dari kalangan masyarakat Quraisy (keturunan Qurasy); “Wahai anak saudaraku, pelajarilah adab tersebut sebelum kamu memulai belajar ilmu” Adab menuntut ilmu merupakan hajat yang bersangatan (penting sekali).


Download: